Od Klára Novotná, lis 29 2023 0 Komentáře

Zásady ochrany osobních údajů

V Pavli Stomatologie HK si velmi vážíme důvěry našich pacientů a zavazujeme se chránit jejich osobní údaje s nejvyšší možnou péčí. Tento dokument slouží k poskytnutí informací o tom, jak shromažďujeme, používáme a chráníme osobní údaje, které nám byly svěřeny během poskytování našich stomatologických služeb a při interakci s naším webem. Společně se zavazujeme k transparentnosti ve zpracování a využívání těchto údajů v souladu s platnými právními normami.

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme při různých příležitostech, včetně, ale nejen při zápisu pacienta, vyplňování kontaktních formulářů na našem webu nebo při poskytování zdravotnických služeb. Tyto údaje zahrnují jména, kontaktní informace, zdravotní historii a jiné informace nezbytné pro poskytování kvalitní stomatologické péče. Respektujeme vaše právo na soukromí a zaručujeme, že všechny shromážděné údaje jsou používány pouze pro předem definované účely, jako je zlepšení kvality poskytovaných služeb, komunikace s pacienty a plnění právních požadavků.

Ochrana a bezpečnost údajů

K zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů používáme řadu technických a organizačních opatření. Tyto postupy jsou pravidelně aktualizovány a testovány s cílem předcházet neoprávněnému přístupu, zneužití, ztrátě nebo poškození vašich údajů. Vaše osobní údaje jsou skladovány na bezpečných serverech a přístup k nim mají pouze autorizovaní zaměstnanci, odborníci a podnikatelé, kteří se zapřísahali k dodržování přísných zásad ochrany osobních údajů.

Kontaktní informace

V případě, že máte otázky nebo obavy ohledně našich praktik v oblasti ochrany osobních údajů, nebo pokud chcete uplatnit některá ze svých práv souvisejících s ochranou osobních údajů, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected]. Kontaktní adresa vlastníka webu je Kounicova 67/7, 602 00 Brno, Česká republika.

Napsat komentář