Od Klára Novotná, lis 29 2023 0 Komentáře

Úvod

Vítejte na naší internetové stránce pavli-hk.cz, provozované Klárou Novotnou, se sídlem na adrese Kounicova 67/7, 602 00 Brno, Česká republika, e-mail: [email protected]. Tyto podmínky používání (dále jen 'Podmínky') se vztahují na veškeré služby a informace poskytované prostřednictvím webových stránek pavli-hk.cz. Přístupem k webovým stránkám a jejich používáním souhlasíte s těmito Podmínkami. Pokud s Podmínkami nesouhlasíte, nejste oprávněni webové stránky používat. Ustanovení těchto Podmínek lze kdykoli změnit nebo aktualizovat, a proto vás vyzýváme, abyste je pravidelně přezkoumávali.

Služby a obsah stránky

Naše stomatologická klinika Pavli Stomatologie HK poskytuje širokou škálu služeb v oblasti péče o ústní zdraví, včetně preventivní péče, dentální hygieny, léčby zubních onemocnění a estetické stomatologie. Veškeré informace a materiály na těchto stránkách slouží výhradně k informativním účelům a neměly by být brány jako profesionální poradenství. Pro osobní poradenství nebo specifické dotazy týkající se vašeho ústního zdraví nás neváhejte kontaktovat.

Ochrana autorských práv

Všechen obsah na stránkách, včetně textů, grafiky, log, obrázků a software je majetkem klíniky Pavli Stomatologie HK nebo jejích licencovaných partnerů a je chráněn českými i mezinárodními zákony o autorských právech. Žádná část tohoto webu nemůže být reprodukována, distribuována, předána, uložena v databázi, ani žádným jiným způsobem využita bez předchozího písemného souhlasu majitele práv.

Záruky a odpovědnost

Pavli Stomatologie HK vynaloží maximální úsilí, aby zajistila aktuálnost a přesnost poskytovaných informací na svých webových stránkách. Avšak klinika nezaručuje úplnost, přesnost ani dostupnost obsahu a služeb. Klinika nebude odpovědná za žádné přímé, nepřímé, zvláštní, následné nebo jiné škody vzniklé užíváním webových stránek nebo z důvodů neschopnosti webové stránky používat.

Kontaktní údaje

Pro veškeré dotazy nebo připomínky týkající se podmínek používání nás neváhejte kontaktovat na e-mail [email protected] nebo na poštovní adresu Klára Novotná, Kounicova 67/7, 602 00 Brno, Česká republika.

Napsat komentář